FLORENCIE, PISA, SIENA. UMĚNÍ A TRADICE.

5. – 9. 3. 2020 Cena 6 400,- CzK, zahrnuje 5 denní zájezd, 3 dny v Itálii, 2 noci ve 3*hotelu se snídaní, komplexní cestovní pojištění, pojištění ck proti úpadku, průvodce a dopravu luxusním autobusem.

  1. DEN. Odjezd z ČR.
  2. DEN. Příjezd do Pisy, prohlídka katedrály se významnou kazatelnou vytvořenou rodinou Niccoly Pisano, baptisteria, Camposanto se sarkofágy a nově restaurovanými freskami ze 14. století a také muzea s originály děl z Pisy. Odpoledne zastávka u moře, pak odjezd na ubytování.
  3. DEN. Návštěva Florencie, prohlídka města, klášterních a muzeálních celků Santa Maria Novella a Santa Croce, a dalších muzeí a galerií.
  4. DEN. Návštěva města Sieny, oválné náměstí z pálených cihel, katedrála s mramorovou zdobonou podlahou, radnice s freskami malířů světového jména a vyhlídková věž. Večer odjezd z Itálie do ČR.
  5. DEN. Příjezd do ČR.

Bitte beweisen Sie ein Mensch zu sein und wählen Sie das Haus aus.