Májový víkend v TOSKÁNSKU a CINQUE TERRE. Ubytování u moře a polopenze.

7. 5. 2020 – 12. 5. 2020 Cena 8 400,- CzK; 6 denní zájezd zahrnuje: 4 dni v Itálii, 3 noci v 3*hvězdičkové hotelu v blízkosti moře s polopenzí, průvodce, pojištění ck proti úpadku dle zákona, cestovní pojištění do zahraničí, dopravu lusuxním autobusem.

  1. DEN odjezd ve večerních hodinách.
  2. DEN Navštívíme město LUCCA, s mnoha architektonickými skvosty, které obdivoval i Karel IV. Odpoledne shlédneme město PISA, šikmou věž a mnoho dalších světových zajímavostí na Náměstí Zázraků. Přejezd na ubytování k moři.
  3. DEN CINQUE TERRE. Návštěva oblasti patřící do dědictví UNESCO, tj. pět vesniček vystavěných ve skálách podél ligurského moře, u slavného zálivu básníků.
  4. DEN SIENA, město proslavené tradicemi PALIA, ale i významnými osobnostmi jako Kateřina Sienská, malíři Lorenzetti nebo sochaři Pisano. Odpoledne je pro milovníky umění a bílého vína připraven nezapomenutelný zážitek v SAN GIMIGNANU.
  5. DEN FLORENCIE, město kde působilo mnoho slavných osobností, jako Dante Alighieri, Michelangelo Buonarotti, Sandro Botticelli a také významný rod Medicejů. Uvidíme mnoho uměleckých děl a historických míst, jako např. kláštěrní a muzeální celky, Santa Croce nebo Santa Maria Novella, Ponte Vecchio, Duomo a další. V místních restaurací můžete ochutnat florentský biftek. Večer odjezd do ČR.
  6. DEN PŘÍJEZD DO ČR.

Bitte beweisen Sie ein Mensch zu sein und wählen Sie das Herz aus.