CK Pastor, s.r.o. má poslání organizovat poznávací a poutní cesty, při kterých člověk, skrze pobyt na místech s umělecko-historickou hodnotou nebo uprostřed přírodních krás, může načerpat nové síly, pokoj do své přítomné situace a správný směr do dalších dní. Název společnosti p a s t o r, připomíná Pastýře, který „vede mě po správných cestách, vodí mě na klidná míst u vod“ (Ž 23). Zájezdy organizujeme pro jednotlivě registrované účastníky a také pro konkrétní již sjednocené skupiny na zakázku.