TOSKÁNSKO. S ubytováním u moře.

LUCCA, PISA NÁMĚSTÍ ZÁZRAKŮ, MRAMOROVÉ DOLY, SAN GIMIGNANO, SIENA, FLORENCIE

  1. DEN. Vevečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
  2. DEN. Návštěva města Luccy, kde jsou sakrální stavby ve stylu pisánské architektury, hlavní náměstí ve tvaru římského amfiteátru, katedrála se sochou Krista z cedrového dřeva z 1. století n.l.
  3. DEN. Prohlédneme si Náměstí Zázraků v Pise, kde kromě šikmé věže shlédneme další historické pamětihodnosti. Přejedeme do blízkosti Carrary a prohlédneme mramorové doly. Večerní procházka u moře.
  4. DEN. Siena je město s krásnou románsko-goticou katedrálou, oválným cihlovým náměstím,spojené s tzv. Paliem. Dále navštívíme středověké městečko San Gimignano slavné šafránem, bílým vínem Vernaccia a historickými věžemi. Návštštěva vinařství v blízkosti San Gimignana.
  5. DEN. Prohlídka města Florencie. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
  6. DEN. V dopoledních hodinách návrat do ČR.