První Máj v TOSKÁNSKU. Ubytování u moře a polopenze.

30. 4. 2020 – 5. 5. 2020; 6 denní zájezd zahrnuje: cena 8 700 zahrnuje: pojištění ck proti úpadku, pojištění zdravotních výloh do zahraničí, průvodce, 3x hotel s polopenzí v blízkosti moře, doprava luxusním autobusem a výlety do míst pod toskánským sluncem.

LUCCA, PISA NÁMĚSTÍ ZÁZRAKŮ, MRAMOROVÉ DOLY, SIENA, SAN GIMIGNANO, FLORENCIE

  1. DEN. Vevečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
  2. DEN. Návštěva města Luccy, kde jsou sakrální stavby ve stylu pisánské architektury, hlavní náměstí ve tvaru římského amfiteátru, katedrála se sochou Krista z cedrového dřeva z 1. století n.l. Odpoledne Montecarlo, místo založené Karlem IV. Ubytování u moře.
  3. DEN. Prohlédneme si Náměstí Zázraků v Pise, kde kromě šikmé věže shlédneme díla světových sochařů i malířů. Odpoledne se podíváme v Apuánských Alpách jak se těží MRAMOR. Večerní procházka u moře, u Zálivu Básníků.
  4. DEN. SIENA, místo tradic umění a slavných osobností. Odpoledne ve středověkém městečku SAN GIMIGNANO nás obklopí středověké věže, ochutnáme dobré bílé víno a světovou zmrzlinu.
  5. DEN. Prohlídka města Florencie, kde si připomeneme významné tvůrce italského jazyka a kultury: Dante Alighieri, Giotto da Bondone, Michelangela Buonarotti. Uvidíme mnoho středověkých i renesančních památek, Duomo a renesanční kupoli, Ponte Vecchio a klášterní i muzeální celek Santa Croce. Ve večerních hodinách odjezd do ČR.
  6. DEN. V dopoledních hodinách návrat do ČR.

Pořadí navštívených míst může být podle aktuální situace počasí, apod. na místě proměněno.

Přihlášky: info@ckpastor.com; nebo vyplňte následující formulář a odešlete.

To že jste člověk prokažte výběrem ikony Pohár.